B U X A B A R Ç A

Especial FC Barcelona

 
ESTADÍSTICA
FC BARCELONA
Balanç Lliga i Copa

Balanç Copes d'Europa

Títols oficials

Comparativa títols FC Barcelona-R.Madrid CF

 

 

Dades fins temporada 2018-19 inclosa

Tornar a Base de Dades Tornar a Barça


 

BALANÇ F.C.BARCELONA LLIGA I COPA
LLIGA COPA
Edicions disputades 89 Edicions disputades 103
Campió 26 Campió 30
Subcampió 26 Subcampió 12
Tercer 12 Semifinalista 19
Quart 12 1/4 final 18
Cinquè 4 1/8 final 19
Sisè 6 1/16 final 1
Novè 2 1/32 final 3
Dotzè 1 Retirat 1

 

Inici  Tornar a Base de Dades Tornar a Barça


 

BALANÇ F.C.BARCELONA COPES D'EUROPA
  COPA D'EUROPA
LLIGA DE CAMPIONS
RECOPA D'EUROPA COPA DE FIRES
COPA DE LA UEFA
TOTAL
Edicions disputades 29 13 22 64
Campió 5 4 3 12
Subcampió 3 2 1 6
Semifinalista 9 - 4 13
1/4 final 6 3 5 14
1/8 final 5 3 3 11
1/16 final 1 1 3 5
1/32 final - - 3 3

 

Inici  Tornar a Base de Dades Tornar a Barça


 

TÍTOLS OFICIALS DEL F.C. BARCELONA
PERÍODE LLIGA COPA EUROPA ALTRES TOTAL
1899-1909 - 0 - 3 3
1909-1919 - 3 - 5 8
1919-1929 1 5 - 8 14
1929-1939 0 0 - 6 6
1939-1949 3 1 - 1 5
1949-1959 3 5 1 1 10
1959-1969 1 2 2 0 5
1969-1979 1 2 1 0 4
1979-1989 1 3 2 3 9
1989-1999 6 3 2 8 19
1999-2009 3 1 2 6 12
2009-2019 7 5 2 11 25
TOTAL 26 30 12 52 120

Inici  Tornar a Base de Dades Tornar a Barça


 

COMPARATIVA (ODIOSA PERÒ INEVITABLE)
TÍTOLS F.C. BARCELONA - REIAL MADRID

Lliga, Copa i Copes d'Europa (Copa d'Europa-Lliga de Campions,
Recopa i Copa de Fires-Copa de la UEFA)

PERÍODE

LLIGA
(des de 1928-29)

COPA
(des de 1901-02)

COPES D'EUROPA
(des de 1955-56)

TOTAL TÍTOLS

F.C.B. R.M. F.C.B. R.M. F.C.B. R.M. F.C.B. R.M.
1899-1909 -- -- 0 4 -- -- 0 4
1909-1919 -- -- 3 1 -- -- 3 1
1919-1929 1 0 5 0 -- -- 6 0
1929-1939 0 2 0 2 -- -- 0 4
1939-1949 3 0 1 2 -- -- 4 2
1949-1959 3 4 5 0 1 4 9 8
1959-1969 1 8 2 1 2 2 5 11
1969-1979 1 5 2 3 1 0 4 8
1979-1989 1 5 3 3 2 2 6 10
1989-1999 6 3 3 1 2 1 11 5
1999-2009 3 4 1 0 2 2 6 6
2009-2019 7 2 5 2 2 4 11 7
TOTALS 26 33 30 19 12 15 68 67

PERÍODE

LLIGA
(des de 1928-29)

COPA
(des de 1901-02)

COPES D'EUROPA
(des de 1955-56)

TOTAL TÍTOLS

F.C.B. R.M. F.C.B. R.M. F.C.B. R.M. F.C.B. R.M.
1899-1919 -- -- 3 5 -- -- 3 5
1919-1939 1 2 5 2 -- -- 6 4
1939-1959 6 4 6 2 1 4 13 10
1959-1979 2 13 4 4 3 2 9 19
1979-1999 7 8 6 4 4 3 17 15
1999-2009 3 4 1 0 2 2 6 6
2009-2019 7 2 5 2 2 4 11 7
TOTALS 26 33 30 19 12 15 68 67

(No s'inclouen Supercopa d'Espanya, Copa de la Lliga, Supercopa d'Europa i Copa Intercontinental-Mundial de clubs)

 

PER TOTAL DE TÍTOLS

COMPETICIÓ

FC BARCELONA R.MADRID CF

Lliga

26 33
Copa 30 19
Supercopa d'Espanya 13 11
Copa de la Lliga 2 1
Copa d'Europa / Champions 5 13
Recopa 4 0
Copa de Fires / UEFA 3 2
Supercopa d'Europa 5 4
Intercontinental / Mundial clubs 3 7
Títols espanyols 71 64
Títols europeus 17 19
Títols mundials 3 7
TOTAL TÍTOLS 91 90

Inici  Tornar a Base de Dades Tornar a Barça


Pàgina d'inici

© BUXABARÇA - 1998